30 χρόνια εμπειρίας

Δυνατή, πολύχρονη παρουσία στην αγορά με πολύ-έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Πάντα κοντά σας και μετά την αγορά με άψογη εξυπηρέτηση για ό,τι χρειαστείτε

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ψηλής ποιότητας

Καλωσήρθατε στο Κεφάλαιο Όρων και Συμφωνίας με την G. Th. Electrical & Electronics Ltd! Όπως και κάθε άλλη εταιρεία, οφείλουμε να παράσχουμε πλήρεις όρους και προϋποθέσεις για την προστασία των πελατών μας και της ίδιας της εταιρείας. Ακολουθούν οι λεπτομερείς όροι και συμφωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

 

Η παρούσα Συμφωνία (στο εξής "Συμφωνία") αποτελεί νόμιμη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη G. Th. Electrical & Electronics Ltd (ή "www.geoeshop.com"), η οποία περιλαμβάνει τους Όρους και Προϋποθέσεις παραλαβής υπηρεσιών από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd και χρήσης του ιστοχώρου www.geoeshop.com. Εφόσον λαμβάνετε υπηρεσίες από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή προβαίνετε σε χρήση του ιστοχώρου www.geoeshop.com, έχετε ήδη συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν και εμείς συμμορφωνόμαστε με όλους τους κανόνες και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου.

1. Υπηρεσίες παράδοσης και ιστοχώρος της G. Th. Electrical & Electronics Ltd

 

Οι υπηρεσίες της G. Th. Electrical & Electronics Ltd αφορούν σε υπηρεσίες συναλλαγών, πληροφοριών και επικοινωνίας προς εξουσιοδοτημένους χρήστες (στο εξής "πελάτες") οι οποίοι πραγματοποιούν πρόσβαση στον ιστοχώρο www.geoeshop.com. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd παρέχει υπηρεσίες αγοράς και παράδοσης ηλεκτρικών συσκευών μέσω διαδικτύου και στο μέλλον ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες αγοράς και άλλες συναφείς υπηρεσίες.

 

Α. Υπηρεσίες πώλησης και παράδοσης προϊόντων. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, οι αντιπρόσωποι ή πρόσωπα που έχουν προσληφθεί για τον σκοπό αυτό, εκτελούν και παραδίδουν τις παραγγελίες που αποστέλλονται στην G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που δηλώνετε ως διεύθυνση παράδοσης κατά την πρώτη σας παραγγελία. Το οφειλόμενο ποσό για τα προϊόντα μαζί με τα έξοδα αγοράς και παράδοσης καταβάλλονται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Ο πελάτης οφείλει να διασφαλίσει την παρουσία κάποιου προσώπου στη διεύθυνση παράδοσης ώστε να παραλάβει την παραγγελία και να καταβάλει την αξία της (εάν δεν έχει ήδη καταβληθεί μέσω διαδικτύου) κατά τη στιγμή της παράδοσης. Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης και παραλαμβάνει την παραγγελία θεωρείται ότι έχει λάβει εντολή για την παραλαβή της παραγγελίας και την καταβολή της αξίας της. Σε περίπτωση που η G. Th. Electrical & Electronics Ltd αδυνατεί να παραδώσει την παραγγελία σας, ή σε περίπτωση που απουσία κάποιου προσώπου που θα μπορούσε να παραλάβει την παραγγελία και να καταβάλει την αξία της κατά τον δεδομένο χρόνο αναγκάζεται να προβεί σε δεύτερη παράδοση, ο πελάτης θα επιβαρύνεται με επιπλέον χρέωση. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το εν λόγω προϊόν της παραγγελίας σας με κάποιο ισοδύναμο προϊόν. Εάν η τιμή του ισοδύναμου προϊόντος είναι μικρότερη, τότε η αξία της παραγγελίας μειώνεται αναλόγως, εάν είναι μεγαλύτερη ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με τη διαφορά. Η ευθύνη της G. Th. Electrical & Electronics Ltd, σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται η παράδοση ή παραλαβή παραγγελίας κατά τον ορισμένο χρόνο, περιορίζεται στην παράδοση σε χρόνο που θα οριστεί για αργότερα χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση.

 

Σε ορισμένες περιοχές, εφόσον το επιλέξετε, η παραγγελία σας από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση παράδοσης απουσία κάποιου προσώπου υπεύθυνου για την παραλαβή της. Ο οδηγός θα αφήσει την παραγγελία στην πόρτα σας ή σε κάποιο άλλο μέρος που τυχόν θα έχετε ορίσει. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί επίσης να επιλέξει να παραδώσει κάποια παραγγελία σε μέρος ανεπιτήρητο, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο και βολικό, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται κατάλληλο άτομο να την παραλάβει και να καταβάλει την αξία της. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd δεν ευθύνεται, κι εσείς ως πελάτης συμφωνείτε ότι η G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή οι υπάλληλοί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία ή κλοπή στην παραγγελία που παραδίδεται σε ανεπιτήρητο σημείο.

 

Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αφήσει κάποια παραγγελία σε ανεπιτήρητο σημείο, εφόσον ο εξουσιοδοτημένος οδηγός για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ασφαλές και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες να το πράξει.

 

 

 

Β. Παροχή πληροφοριών ως τρίτα μέρη και χονδρέμποροι. Η υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να σας επιτρέψει να ζητήσετε και να παραλάβετε προϊόντα, πληροφορίες και υπηρεσίες από επιχειρήσεις που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή τη διαχείριση της G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Η αγορά, πληρωμή, παροχή εγγύησης, παράδοση, συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη σε σχέση με την εμπορία, τις υπηρεσίες ή πληροφορίες που έχει ζητηθεί ή παραληφθεί από τις επιχειρήσεις αυτές αφορούν μόνο εσάς και τις εν λόγω επιχειρήσεις. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd δεν προσυπογράφει, εγγυάται ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για προϊόντα, πληροφορίες ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης, δίχως κανένα περιορισμό, της ακρίβειας, πληρότητας ή χρησιμότητας των εν λόγω πληροφοριών, απόψεων και συμβουλών και της ποιότητας ή διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Τυχόν ξεχωριστές χρεώσεις ή υποχρεώσεις προκύψουν από τις συνδιαλλαγές σας με τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη είναι δική σας ευθύνη και δεν αποτελούν μέρος των χρεώσεων που απαιτούνται για την υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd.

 

 

2. Λογαριασμός μέλους

 

Εσείς συμφωνείτε να δώσετε στην G. Th. Electrical & Electronics Ltd ακριβή και πλήρη στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή σας στην υπηρεσία της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ("Στοιχεία Εγγραφής Πελάτη"), συμπεριλαμβανομένου, δίχως κανένα περιορισμό, του νόμιμου ονόματός σας, της διεύθυνσης στην οποία θα εκδοθεί το τιμολόγιο, της διεύθυνσης παράδοσης, του αριθμού τηλεφώνου, και να ειδοποιήσετε αμέσως την G. Th. Electrical & Electronics Ltd σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των Στοιχείων Εγγραφής Πελάτη. Μετά την εγγραφή σας, θα αποκτήσετε κωδικό χρήστη και μυστικό αριθμό για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Ο μυστικός αριθμός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για την αποφυγή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα ενημερώσει αμέσως την G. Th. Electrical & Electronics Ltd σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του μυστικού αριθμού ή του λογαριασμού χρήστη. Ο πελάτης εξακολουθεί να ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας  G. Th. Electrical & Electronics Ltd μέχρις ότου ειδοποιήσει την G. Th. Electrical & Electronics Ltd σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Από τη στιγμή που γίνεστε μέλος στην ιστοσελίδα μας, θα μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και επισκόπηση των προηγούμενων παραγγελιών σας και να παρακολουθήσετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τρέχουσα παραγγελία σας. Μόλις καταβληθεί η αξία της παραγγελίας, θα λάβετε αμέσως μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία σας και θα αναφέρει με λεπτομέρεια το είδος των προϊόντων, την ποσότητα, τις τιμές τους και τις χρεώσεις παράδοσης, αν υπάρχουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη για τον πελάτη πληροφορία.

3. Δικαιώματα ιδιοκτησίας - www.geoeshop.com και G. Th. Electrical & Electronics Ltd

 

 

 

α. Πνευματικά δικαιώματα: Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.geoeshop.com συμπεριλαμβανομένων, δίχως κανένα περιορισμό, του σχεδιασμού, των κειμένων, των γραφικών, της διεπιφάνειας, της διαλογής και της διαρρύθμισης αυτών, καθώς και ολόκληρο το λογισμικό, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της G. Th. Electrical & Electronics Ltd, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ή των παροχέων περιεχομένου. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd σάς επιτρέπει να βλέπετε, να αντιγράφετε ηλεκτρονικά και να εκτυπώνετε σε χαρτί επιλεγμένα τμήματα του υλικού που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο www.geoeshop.com με μοναδικό σκοπό την καταχώρηση παραγγελίας στην G. Th. Electrical & Electronics Ltd για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, νοουμένου ότι σέβεστε όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση υλικού από τον ιστοχώρο www.geoeshop.com, συμπεριλαμβανομένης, δίχως κανένα περιορισμό, της αναπαραγωγής, μεταποίησης, διανομής ή δημοσίευσης για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό, χωρίς να προηγηθεί γραπτή συγκατάθεση της G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την εν λόγω άδεια χρήσης υλικού, συνεπώς κάθε τέτοια ενέργεια πρέπει αμέσως να διακοπεί μόλις παραδοθεί σχετική γραπτή ειδοποίηση από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd.

 

β. Εμπορικά σήματα: Τα λογότυπα της G. Th. Electrical & Electronics Ltd και όλοι οι τίτλοι, οι χαρακτήρες, τα ονόματα, τα γραφικά και εικονίδια πλήκτρου αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα αναγνώρισης της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή άλλου είδους κυριότητας της G. Th. Electrical & Electronics Ltd και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της άδειας χρήσης υλικού που χορηγείται ρητώς από την παρούσα Συμφωνία. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, τα σήματα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των προϊόντων, οι επωνυμίες προϊόντων και εταιρειών ή τα λογότυπα που εμφανίζονται στον ιστοχώρο www.geoeshop.com αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

4. Χρεώσεις, πληρωμές και πρόσβαση στον ιστοχώρο

 

Ο πελάτης ευθύνεται, και συμφωνεί να καταβάλει αμέσως όλες τις χρεώσεις στο λογαριασμό του, μαζί με τους φόρους και την αξία των αγορών από τον ίδιο τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο πελάτης επιτρέπει τη χρήση του μυστικού του αριθμού ή του κωδικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας, φίλων ή άλλων πελατών. Οι τιμές και χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα χρεώσεων της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ο οποίος είναι προσβάσιμος στο διαδικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που παραλείψετε να καταβάλετε οποιεσδήποτε οφειλόμενες αμοιβές ή χρεώσεις όπως προκύπτουν σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων της G. Th. Electrical & Electronics Ltd (που περιλαμβάνει το κόστος απόρριψης ηλεκτρονικής πληρωμής, χρεώσεις για δεύτερη απόπειρα παράδοσης ή επιστροφή των προϊόντων στα ράφια, ή ζημίες που προκύπτουν από δόλια χρήση), η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να αρνηθεί να παραδώσει την παραγγελία σας μέχρις ότου τακτοποιηθούν οι πληρωμές σας. Ο πελάτης καθίσταται υπεύθυνος και υπόλογος για οποιεσδήποτε χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρων ή εξόδων που μπορεί να προκύψουν από τις προσπάθειες της G. Th. Electrical & Electronics Ltd να συγκεντρώσει οφειλόμενα ποσά από τον πελάτη. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει πιστωτικό όριο στο λογαριασμό σας. Το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd υπόκειται επίσης στο όριο που τέθηκε από το φορέα έκδοσης της πιστωτικής σας κάρτας.

5. Μη εξουσιοδοτημένη ή δόλια χρήση

 

Οι υπηρεσίες της G. Th. Electrical & Electronics Ltd δεν απευθύνονται σε παιδιά. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστη των υπηρεσιών της G. Th. Electrical & Electronics Ltd εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, η χρήση των υπηρεσιών της G. Th. Electrical & Electronics Ltd επιτρέπεται μόνο με την παρουσία ενήλικα γονέα ή κηδεμόνα. Από καιρό σε καιρό, η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να διευρύνει τις προσφορές προς υφιστάμενους ή πιθανούς νέους πελάτες. Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των προσφορών αυτών και αναγνωρίζει ότι παρέκκλιση από τους όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω προσφορών αποτελεί δόλια χρήση. Ο πελάτης είναι υπόλογος για ζημίες οι οποίες προκύπτουν από τέτοια δόλια χρήση και η G. Th. Electrical & Electronics Ltd διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρεώσεις για το ποσό που αντιστοιχεί στις εν λόγω ζημίες.

6. Τροποποιήσεις στη Συμφωνία, τον πίνακα χρεώσεων ή την υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd

 

Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου στην παρούσα Συμφωνία, του πίνακα χρεώσεων της G. Th. Electrical & Electronics Ltd, συμπεριλαμβανομένου, δίχως κανένα περιορισμό, του ποσού ή τη βάση καθορισμού οποιωνδήποτε αμοιβών ή χρεώσεων που επιβάλλονται για τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Σε περίπτωση που η G. Th. Electrical & Electronics Ltd προβεί σε ουσιαστικές τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας ή αλλαγές στον πίνακα χρεώσεων της G. Th. Electrical & Electronics Ltd, η G. Th. Electrical & Electronics Ltd θα σας αποστείλει σχετική ειδοποίηση με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία. Η χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd μετά από οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα θεωρηθεί αμετάκλητα ως αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να ανακαλέσει ή να αναθεωρήσει οποιαδήποτε ή όλες τις παραμέτρους της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων επίσης υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιαδήποτε τροποποίηση, μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd και να τερματίσετε την παρούσα Συμφωνία.

7. Τερματισμός συμφωνίας

 

Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στην υπηρεσία της G. Th. Electrical & Electronics Ltd οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο με ή χωρίς προειδοποίηση. Εσείς μπορείτε να τερματίσετε τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο παραδίδοντας ειδοποίηση όπως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία και ο τερματισμός αυτός θα τίθεται σε ισχύ την ημέρα παραλαβής της ειδοποίησης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία θα καθορίζεται στην ειδοποίηση. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τερματίσετε τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd, δεν θα έχετε δικαίωμα επιστροφής οποιωνδήποτε χρημάτων. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώσει τέλη και χρεώσεις που έχουν προκύψει προτού ακυρώσετε τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Επιπλέον, είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε χρεώσεις που προκύπτουν έναντι πωλητών ή παροχών περιεχομένου ως τρίτων προτού εσείς προβείτε στην ακύρωση της υπηρεσίας.

8. Περιορισμός ευθύνης και αποποίηση εγγυήσεων

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD, ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.GEOESHOP.COM ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD, Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ WWW.GEOESHOP.COM ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, Η G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.GEOESHOP.COM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή ΟΤΙ Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ WWW.GEOESHOP.COM Ή Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΩΣ “ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”) ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΔΙΧΩΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD, ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ WWW.GEOESHOP.COM, ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ G. TH. ELECTRICAL & ELECTRONICS LTD ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ. ΚΑΘΟΤΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΥΠΟΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.geoeshop.com παρέχεται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd ελέγχει και διαχειρίζεται τον ιστοχώρο www.geoeshop.com από τα κεντρικά της γραφεία στα City και σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζεται ότι το εν λόγω περιεχόμενο προορίζεται ή είναι διαθέσιμο σε άλλες περιοχές. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο www.geoeshop.com από άλλες περιοχές, ευθύνεστε οι ίδιοι για τη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

9. Αποζημίωση

 

Ο πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να απαλλάξει την G. Th. Electrical & Electronics Ltd και τους Συνεργάτες της από οποιεσδήποτε απαιτήσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρων, οι οποίες προκλήθηκαν από τον πελάτη λόγω παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας ή από ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση του λογαριασμού του πελάτη.

 

10. Διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των χρηστών και ασφάλεια

 

Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd δίνει μεγάλη σημασία στη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των χρηστών της. Η εταιρεία μας θέλει να αισθάνεστε άνετα και να ξέρετε ότι οι αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι ασφαλείς. Στην πολιτική διαφύλαξης της ιδιωτικότητας των χρηστών αναφέρεται το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, ο τρόπος προστασίας και χρήσης τους από την εταιρεία μας, καθώς και το πώς μπορείτε να διορθώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία σας. Προβαίνοντας σε αγορές μέσω του ιστοχώρου www.geoeshop.com, αποδέχεστε αυτόματα τους όρους που διαλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας των Χρηστών. Με την πρώτη σας εγγραφή στην G. Th. Electrical & Electronics Ltd μάς παρέχετε το όνομά σας, τη διεύθυνση αποστολής τιμολογίου και τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το τηλέφωνό σας κλπ. Επιλέγετε όνομα χρήστη και μυστικό αριθμό για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Ο μυστικός αριθμός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικός και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για την αποφυγή οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Ενώ χρησιμοποιείτε την υπηρεσία G. Th. Electrical & Electronics Ltd, μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες για τα ψώνια σας και την παράδοσή τους, τις οποίες αποθηκεύουμε και αξιοποιούμε ώστε οι αγορές και η παράδοση να προσαρμόζονται στα δικά σας μέτρα. Επίσης, κάθε φορά που εισέρχεστε στον ιστοχώρο, η G. Th. Electrical & Electronics Ltd λαμβάνει και αποθηκεύει ορισμένα είδη πληροφοριών χρησιμοποιώντας μικρές αποθήκες δεδομένων, τα λεγόμενα "cookies." Τα cookies είναι ανιχνευτές αναγνώρισης δεδομένων που μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του περιηγητής που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στο σύστημά μας να αναγνωρίζει το περιηγητή σας και να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του προσφιλούς σ' εσάς τρόπου αγοράς. Αυτά τα "cookies" μάς επιτρέπουν να σας προσφέρουμε στοχευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε τρόπους για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Τα "cookies" επίσης μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις απαντήσεις σε μηνύματα που αποστέλλονται εκ μέρους των διαφημιστών μας για τη συγκέντρωση από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd συναφών στοιχείων και αποστολή των αποτελεσμάτων στους διαφημιστές. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies ή να τα απενεργοποιήσετε, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της G. Th. Electrical & Electronics Ltd για τις οποίες απαιτείται η χρήση τέτοιων cookies. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να διευκολύνει και να εξατομικεύσει τις αγορές σας. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd ουδέποτε προβαίνει σε πώληση των προσωπικών δεδομένων πελατών (όπως το όνομα, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε τρίτους, πώληση ή ενοικίαση καταλόγων πελατών ή χρήση προσωπικών δεδομένων πελατών για σκοπούς άλλους εκτός από την παροχή των υπηρεσιών της ή για τους λόγους που περιγράφονται πιο κάτω.

 

α. Συνολικές πληροφορίες. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες και τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd (όπως δημογραφικές πληροφορίες και μοτίβα κίνησης) και να τις κοινοποιήσει σε διαφημιστές, συνεταίρους και άλλους για διάφορους σκοπούς.

 

β. Παροχείς υπηρεσιών ως τρίτα μέρη. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να αναθέσει σε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της υπηρεσίας, όπως τη διεξαγωγή πληρωμών με πιστωτική κάρτα και την ανάλυση δεδομένων. Οι εταιρείες ή τα πρόσωπα αυτά μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουν τις λειτουργίες αυτές.

 

γ. Πώληση της επιχείρησης. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να μεταβιβάσει Στοιχεία Εγγραφής Πελατών και άλλα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την πώληση  της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή την πώληση ή μεταβίβαση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εντός της δικής σας γεωγραφικής περιφέρειας σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών παραγγελίας και παράδοσης οι οποίοι συμφωνούν ότι δεσμεύονται από την παρούσα πολιτική διαφύλαξης της ιδιωτικότητας των χρηστών μέχρις ότου συμφωνήσετε ότι τα δεδομένα αυτά θα διέπονται από την πολιτική και τους όρους των εν λόγω τρίτων.

 

δ. Επιβολή των όρων της Συμφωνίας ή συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία. Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να διαθέσει προσωπικά δεδομένα εφόσον το θεωρεί αναγκαίο για την επιβολή των όρων της παρούσας συμφωνίας, την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας και της ασφάλειας της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή των χρηστών της, ή τη συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία.

 

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να αναθεωρήσετε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί μέσω του ιστοχώρου www.geoeshop.com επιλέγοντας τη σελίδα Ο Λογαριασμός Μου στον ιστοχώρο www.geoeshop.com. Μπορείτε επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την G. Th. Electrical & Electronics Ltd να αφαιρέσει οριστικά όλα τα αποθηκευμένα προσωπικά σας στοιχεία αποστέλλοντας σχετική ειδοποίηση. Αφού παραλάβει το εν λόγω αίτημα, η G. Th. Electrical & Electronics Ltd θα αφαιρέσει όλα τα στοιχεία που ζητήσατε να αφαιρεθούν και δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει με κανένα τρόπο οποιαδήποτε στοιχεία υποδηλώνουν την ταυτότητά σας. Το αίτημα αυτό οδηγεί αυτόματα στον τερματισμό της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd. Εμείς στην G. Th. Electrical & Electronics Ltd θέλουμε να αισθάνεστε ασφάλεια όταν ψωνίζετε από εμάς.

 

11.  Νομικές και Ποικίλες Διατάξεις

 

α. Η παρούσα Συμφωνία συνιστά τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την G. Th. Electrical & Electronics Ltd αναφορικά με τη χρήση της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd και του ιστοχώρου www.geoeshop.com. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμφωνίας καταστεί άκυρο ή μη εκτελεστέο, το εν λόγω τμήμα θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσο το δυνατό πλησιέστερα, ώστε να ανταποκρίνεται στην αρχική πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και θα έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα.

 

β. Παράλειψη οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων να απαιτήσει την ακριβή τήρηση όλων των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από οποιαδήποτε πρόνοια ή δικαίωμα.

 

γ. Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες παραβίασης νόμων. Ο πελάτης συμφωνεί ρητώς ότι αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε απαίτηση ή διαμάχη με την G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή τους Συνεργάτες της, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση από τον πελάτη της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή του ιστοχώρου www.geoeshop.com, εκδικάζεται στα δικαστήρια της Κύπρου, και επιπλέον εσείς συγκατατίθεστε και συμφωνείτε ότι υπόκειστε στη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και των δικαστηρίων με έδρα δημοκρατία αναφορικά με την εκδίκαση οποιασδήποτε τέτοιας διαμάχης.

 

δ. Οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εκ μέρους σας πρέπει να κατατεθεί εντός ενός έτους από τη στιγμή που προέκυψε, διαφορετικά θα παραγράφεται.

 

ε. Οι παράγραφοι 7 και 8 της παρούσας Συμφωνίας έχουν συνταχθεί επ' ωφελεία της G. Th. Electrical & Electronics Ltd και των Συνεργατών της, έκαστος εκ των οποίων έχει το δικαίωμα να επιβάλει και να εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές με άμεση ισχύ για λογαριασμό του ιδίου. Οι παράγραφοι 7 και 8 της παρούσας Συμφωνίας και όλες οι υποχρεώσεις και περιορισμοί που τίθενται στους πελάτες ή στους επιτρεπόμενους χρήστες από την παρούσα Συμφωνία εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τον τερματισμό του δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας G. Th. Electrical & Electronics Ltd.

 

12. Ειδοποιήσεις

 

Η G. Th. Electrical & Electronics Ltd μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Συμφωνία, αλλαγή στις χρεώσεις της G. Th. Electrical & Electronics Ltd ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναρτώντας γενική ανακοίνωση στον ιστοχώρο www.geoeshop.com ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την G. Th. Electrical & Electronics Ltd μέσω τηλεφώνου +357 24818180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (επισκεφτείτε τη σελίδα Επικοινωνία στον ιστοχώρο www.geoeshop.com).

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, παρακαλώ καλέστε μας στο +357 24818180 ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση info@geoeshop.com.